Produkujemy
w Polsce!

Nasze leki na liście refundacyjnej* są tańsze nawet o 15%
Image
Image
Produkcja leków w Polsce to wiele korzyści dla

PACJENTA I LEKARZA

Image
pewność dostępności leku w aptece
Image
oszczędność domowego budżetu
Image
gwarancja kontynuacji terapii
Image
potwierdzenie kontroli jakości na każdym etapie produkcji farmaceutycznej
Image
większe bezpieczeństwo lekowe
-10%
ANTYBIOTYKI
Image
-15%
INSULINY
Image
-15%
CNS
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Najszerszy wybór mieszanek insulin ludzkich

Image
Czynnikiem obniżającym przestrzeganie zaleceń jest koszt leków1:
  • ponad 2/3 pacjentów nieprzyjmujących leku podaje jako przyczynę zbyt wysoki dla nich koszt
  • 1/4 pacjentów w wieku podeszłym nie wykupiła 552 leków za poprzedni rok lub praktykuje pomijanie dawek, aby lek wystarczył na dłużej
Image
Koszt dla pacjenta
3,40 zł za opakowanie2
Image

1. Świątoniowska N., Jankowska-Polańska B.. Adapting to the therapeutic recommendations of patients treated of type 2 diabetes. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(4):542-562. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.556419 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4410

2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 kwietnia 2024 r.

Image

Produkujemy
w Polsce!

Nasze leki są tańsze nawet o 15%
Image
JEDYNY W POLSCE1
1. Jedyny dostępny w Polsce clonazepamum według IQVIA Poland_Apr-18-2024
Image
Image
*Zgodnie ze znowelizowaną ustawą refundacyjną, 
pacjenci płacą w aptekach mniej za refundowane leki 
wyprodukowane w Polsce lub zawierające substancję aktywną 
wyprodukowaną w Polsce
ImageImage